Opdracht EnergieSprong

Gebouwen Bewegen

De Transitieformule heeft opdracht van EnergieSprong (SEV) voor het maken van een boek ter inspiratie van het energieneutraal maken van de bestaande kantorenvoorraad. De klus is op een haar na gereed en medio mei wordt het boek en een bijbehorende website gelanceerd. Rode draad in het boek is de logica achter duurzame renovatie: het loont namelijk. Door goed naar gebruikers te luisteren en strategisch om te gaan met sterke reductie van het energiegebruik van een gebouw wordt waarde gegenereerd.